Giới Thiêu Chung
 

Giới Thiêu Chung


I . Quá Trình Thành Lập Trung Tâm :


  • Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư Nghiệp (NLNN) Quyết định thành lập số 19/2003/QĐ-UB ngày 14/2/2003 của UBND tỉnh, là đơn vị sự nghiệp có thu một phần theo NĐ 43/2006/ NĐ – CP. 
  •  Địa chỉ: 731 Nguyễn Trung Trực - phường An Hòa - thành phố Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang
  • ĐT: 077.3812553- 3813827-3813147-3926697-3812561
  • Fax: 077.3812553.mail: giongkg@giongkiengiang.com 


II . Cơ cấu tổ chức  :

       1. Ban Giám Đốc .

       2. Phòng hành chánh nghiệp vụ + Phòng Chứng nhận chất lượng & khảo nghiệm giống nông nghiệp + Phòng Kế Hoạch Sản xuất Giống Nông nghiệp + Phòng Kỹ Thuật - Chọn tạo Giống Nông nghiệp.

       3. Trại Giống NN Tân Hiệp + Trai Giống NN Mỹ Lâm + Trại Giống NN Hòn Đất + Trại Giống NN Bình Giang + Trại  Giống NN  U Minh Thượng +  Trại Giống NN Minh Lương.

       4. Khu SX lúa giống Thổ Sơn + Khu nuôi cấy mô  + Cửa hàng cung ứng lúa giống
.


III . Chức Năng và  Nhiệm Vụ :

     Chức năng

- Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất các loại giống cây trồng, giống vật nuôi thuộc lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp để cung ứng cho các tổ chức và cá nhân phục vụ phát triển sản xuất.

- Quản lý chất lượng giống Nông – lâm – ngư, giám sát thực hiện các quy trình kỹ thuật sản xuất giống Nông lâm ngư.

      Nhiệm vụ

- Nghiên cứu lai tạo, khảo nghiệm, chọn lọc và nhân rộng các giống nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh.

            - Sản xuất các giống nông – lâm – ngư cấp nguyên chủng trên địa bàn các trại giống trong tỉnh; hợp tác với mạng lưới nhân giống cấp huyện sản xuất các giống nông – lâm – ngư cấp xác nhận.

            - Cung ứng các giống nông lâm ngư cấp nguyên chủng và xác nhận trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

            - Thực hiện  các dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp cho các đơn vị, tổ chức Nhà nước, trang trại, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và các hộ dân trên địa bàn tỉnh.

                


IV . Lĩnh vực sản xuất và cung ứng :


* Sản phẩm giống cây trồng, vật nuôi nghiên cứu, sản xuất và cung ứng

- Giống lúa cấp nguyên chủng và cấp xác nhận
- Các chủng loại giống cây ăn trái chất lượng cao; giống dừa dứa
- Các loại giống thủy sản nước ngọt
- Giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng sản xuất, trồng phân tán
- Heo giống tỉ lệ nạc cao

- Hoa lan, cây cảnh các loại
- Bò giống lai Sind, các giống bò hướng thịt chất lượng cao…

- Sản xuất và cung ứng trùn quế phục vụ chăn nuôi và thủy sản, phân trùn, trùn sinh khối...

- Ngoài ra Trung Tâm giống NLNN Kiên Giang còn thực hiện các công tác khác:
        + Dịch vụ thụ tinh nhân tạo giống bò và heo
        + Dịch vụ tư vấn kỹ thuật về giống cây trồng-vật nuôi. 
        + Dịch vụ kiểm định, kiểm nghiệm lúa giống cho các tổ chức, cá nhân.

bản đồ Bản đồ các trại

Liên Kết website Video
Liên Kết website Liên kết Website

TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KIÊN GIANG - ĐỊA CHỈ: 731 NGUYỄN TRUNG TRỰC, TP. RẠCH GIÁ
TEL: 077381 2553 - 077381 3147 - 077381 2561
Email: giongkg@giongkiengiang.com